[giaban]Thương lượng VNĐ[/giaban]

[tomtat] YẾN THÔ SỈ - LẺ
Giá: Thương lượng VND
Loại : 1kg , 1/2 kg, 
Hộp: 70 - 75 tổ thô / 1 kg
🔺🔺Cung cấp Yến Thô sỉ-lẻ cho từng nhu cầu của khách hàng. Yến thô được thu trực tiếp tại các nhà yến công ty hoặc các nhà yến thuộc công trình. 
[/tomtat]

[kythuat]

YẾN THÔ

YẾN THÔ ĐẸP

YẾN NGUYÊN CHẤT


[/kythuat]

[mota]
🔺🔺Cung cấp Yến Thô sỉ-lẻ cho từng nhu cầu của khách hàng. Yến thô được thu trực tiếp tại các nhà yến công ty hoặc các nhà yến thuộc công trình. 

[/mota]

[hinhanh]
NHÀ YẾN

YẾN LÀM TỔ

 [/hinhanh]

HOTLINE

0943.788.449(Ms.Bảo) 0939.864.117(Mr.Vĩnh)

Facebook

Tổng số lượt xem trang

Ý kiến khách hàng